Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. GDPR

Velice si vážím toho, že jste se rozhodli udělat radost sobě, svým blízkým, a především Vašim dětem a navštívili jste můj web. Web, který byl vytvořen s péčí a za účelem nahlédnutí do kouzelného místa pro dětskou fantazii. Z důvodu zpracování Vaší objednávky, tj. plnění smlouvy, snahy o zkvalitnění poskytovaných služeb a informování o speciálních akcí, novinkách a produktech, zpracovávám Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje se jakožto správce osobních údajů zavazuji zpracovávat v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

 

ZÁKLADNÍ INFROMACE

Tímto bych Vás ráda informovala o způsobu zpracování Vašich osobních dat, o účelu jejich zpracování a také o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

 

Správce:                                   Barbora Davidová, identifikační číslo 016 70 913 se sídlem Mukařov, Srbín, Akátová 504

kontaktní údaje správce:       +420 725 716 847, mabavi@email.cz 

 

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE A DOBA ZPRACOVÁNÍ

Za účelem plnění smlouvy (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) zpracováváme Vaše:

 1. identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu);
 2. kontaktní údaje (kontaktní adresu, telefon, e-mailovou adresu);

a tyto údaje budeme uchovávat po dobu 5 let ode dne skončení smluvního vztahu. Poté budou z evidence odstraněny.

Za účelem zákonné povinnosti (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) budou osobní údaje uvedené na vystavených daňových dokladech archivovány po dobu dle platných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

V případě, že dojde k online kontaktu a sdělení kontaktních údajů aniž by byla následně uzavřena smlouva, budu Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 3 let ode dne jejich poskytnutí, případně do doby vyjádření Vašeho nesouhlasu s jejich zpracováním.

Abychom Vám mohli poskytovat informace o nových produktech, která pro Vás jako své zákazníky připravujeme, zpracováváme Vaše osobní údaje též za účelem přímého marketingu (zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Tyto sdělení budou zasílána na Vámi uvedenou e-mailovou adresu, a to v takové četnosti, aby pro Vás nebyla nadměrně zatěžující a splňovali podmínky oprávněného zájmu správce osobních údajů.

 

ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem plnění závazku ze smlouvy, zákonných povinností a závazku doručit Vám zboží, předáváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu dalším osobám (zpracovatelům osobních údajů), kterými jsou zejména:

 1. osoby podílející se na dodání zboží,
 2. osoby umožňující platební styk,
 3. poskytovatelé účetních a marketingových služeb,
 4. provozovatel e-shopu.

My, jako správce se zaručujeme a odpovídáme za to, že zpracovatelé při zpracování Vašich osobních údajů dodrží veškeré povinnosti dle GDPR. S každým z uvedených zpracovatelů osobních údajů máme řádně upravené podmínky a smlouvu o zpracování nebo jiný právní titul pro zajištění ochrany Vašich práv jako subjektu osobních údajů.

Vaše osobní údaje nebudou předávány na území třetí země (území mimo EU).

 

VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dále máte, jakožto subjekt osobních údajů dle GDPR, právo (čl. 15 až 22 GDPR):

 1. přístupu k osobním údajům;
 2. jejich opravu či výmaz;
 3. omezení jejich zpracování;
 4. vznést námitku proti způsobu či rozsahu zpracování osobních údajů;
 5. v případě, že je to technicky proveditelné i na přenositelnost osobních údajů;
 6. právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování;
 7. podat stížnost u dozorového úřadu – v České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů - úřad pro ochranu osobních údajů

 

II. COOKIES

Naše internetové stránky používají soubory cookies. Cookie je malý textový soubor, který si váš webový prohlížeč při prohlížení webových stránek ukládá na pevný disk vašeho koncového zařízení. Soubory cookies vám zjednodušují a zrychlují práci s našimi internetovými stránkami, jelikož si pamatují vaše preference (např. přihlašovací údaje nebo jazyk). Soubory cookies také umožňují lepší využití našich internetových stránek a přizpůsobení jejich obsahu vaším zájmům a potřebám.

Cookies můžete blokovat nebo odstranit prostřednictvím svého internetového prohlížeče nebo pomocí softwaru třetí osoby. To však může negativně ovlivnit funkčnost některých částí dané webové stránky.

 

DRUHY COOKIES

V závislosti na funkci a účelu, za kterými jsou soubory cookies používány, se obvykle dělí takto:

 1. a) Nezbytné cookies vám umožňují pohybovat se po našich internetových stránkách a využívat jejich základních funkcí. Tyto soubory cookies jsou pro využívání našich internetových stránek nezbytné. Bez použití těchto cookies by části našich webových stránek nefungovaly.
 2. b) Funkční cookies se používají k zapamatování vašich preferencí na našich internetových stránkách (například jazyk nebo přihlašovací údaje).
 3. c) Analytické cookies umožňují rozeznat a spočítat počet uživatelů a shromažďovat informace o tom, jak jsou naše internetové stránky používány. Tyto informace využíváme k tomu, abychom lépe rozuměli fungování našich internetových stránek a mohli je zlepšovat. Souhlasem s cookies dáváte právo využít i nový zdroj dat Google Consent Mode v2.
 4. d) Reklamní cookies se používají k zobrazování takové reklamy, kde je předpoklad, že by pro vás mohla být relevantní. Navíc někteří obchodní partneři používají soubory cookies na webových stránkách, aby vám poskytli přizpůsobenou reklamu při vaší případné návštěvě jiných webů. Souhlasem s cookies dáváte právo využít i nový zdroj dat Google Consent Mode v2.

 

COOKIES, KTERÉ POUŽÍVÁME MY

Na našich stránkách používáme tyto cookies:

 1. a) Nezbytné soubory cookies, tj. cookiesMarketing, cookiesStatistics, CookiesOK, externalFontsLoaded, informationBanner, pcart, NOCACHE, PHPSESSID, affiliateUniqueAccessId, displayDesktop, SRV_ID.
 2. b) Analytické a výkonnostní cookies, tj. Google Analytics - podrobné informace o službě Google Analytics a ochraně soukromí (včetně toho, jak můžete kontrolovat, jaké informace jsou zasílány společnosti Google) najdete na: podmínky služby Google Analytics; Google Optimize - podrobné informace o službě Google Optimize a ochraně soukromí (včetně toho, jak můžete kontrolovat, jaké informace jsou zasílány společnosti Google) najdete na: podmínky služby Google Optimize; souhlasem s cookies dáváte právo využít i nový zdroj dat Google Consent Mode v2. Smartlook a Smartsupp více na - podmínky služby Smartlook a Smartsupp; Facebook - podrobné informace o službě Meta Platforms, Inc. a ochraně soukromí najdete na: podmínky služby Facebook.
 3. c) Reklamní cookies, tj. Google Adwords více na - podmínky služby Google; souhlasem s cookies dáváte právo využít i nový zdroj dat Google Consent Mode v2. Seznam Sklik více na - podmínky služby Sklik; Facebook audience více na - podmínky služby Facebook; Twitter více na - podmínky služby Twitter; Linkedin více na - podmínky služby LinkedIn.

 

VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Souhlas k využívání souborů cookies nám poskytujete v režimu opt-in, to znamená vyjma nezbytných cookies je k jejich využívání nutný Váš předchozí souhlas. Souhlas udělujete na 12 měsíců. Po uplynutí této doby Vám při další návštěvě našich internetových stránek nahrajeme prostřednictvím vašeho prohlížeče nové cookies.

Souhlas s ukládáním souborů cookies můžete kdykoliv změnit nebo odvolat prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče. 

Pokud chcete vymazat cookies uložené ve vašem zařízení a zkonfigurovat svůj webový prohlížeč, aby cookies odmítal, můžete tak učinit obvykle v menu „Možnosti“, „Nástroje“ nebo „Preference“ prohlížeče, který používáte k přístupu na naše stránky. Podrobnější informace o správě souborů cookies u nejběžnějších internetových prohlížečů naleznete zde:

a) Internet Explorer

b) Firefox

c) Chrome

d) Opera

e) Safari

f) Safari pro iPad a iPhone

Povolení cookies v nastavení internetového prohlížeče se považuje za souhlas se zpracováním osobních údajů.

V Praze dne 21.4. 2023